مدرس، سرگروه زبان انگلیسی

سمانه همتی

سمانه همتی

مدرس، سرگروه زبان انگلیسی

مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶ و سرگروه آیلتس


  • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶
  • مدرک دانشگاهی: کارشناسی 
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • IELTS 7.5
  • تخصص:  کودکان و نوجوانان و آزمون های کمبریج