مدرس

میترا سعادتی

میترا سعادتی

مدرس

مدرس زبان انگلیسی از سال 1398


  •  مدرس زبان انگلیسی از سال 1398
  • مدرک دانشگاهی: دانشجوی مهندسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Teacher Training Course
  • تخصص: نوجوانان، آزمون های کمبریج